Sổ thông hành đi Đông Hưng – TQ

Ngoài sổ Thông hành đi Hà Khẩu nhà em nhận thêm sổ thông hành đi Đông Hưng từ cửa khẩu Móng Cái
Thêm 1 lựa chọn cho các bạn 😁😁😁
Hồ sơ làm Sổ thông hành Đông Hưng:
Ảnh nền trắng 4×6
Căn cước 2 mặt
✅e nhận làm sổ Thông hành sổ vàng 1 năm nhé (lưu trú dc 3 ngày)
✅trong tỉnh 450k
✅ngoại tỉnh 500k
*******–_–*********
𝐂𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐃𝐓𝐓𝐌 𝐯𝐚̀ 𝐃𝐮 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥
Hotline: 0886115358 – 0842438222
Mail: dos@quanganhtravel.com